Persoonlijk leiderschap, betrokkenheid, eigenaarschap, enz. zijn thema’s die heden meer om meer aandacht krijgen, willen we duurzaam ons kunnen verbinden met onze organisatie en andere gehelen waar we deel van zijn. Hier draag ik graag aan bij via het geven van training rond communicatievaardigheden, NLP en individuele en teamcoachvaardigheden. Eigen aan mijn trainingen is dat persoonlijke ontwikkeling hier logischerwijs deel van uitmaakt. Ik ben er trouwens van overtuigd dat ontwikkeling maar duurzaam kan zijn, als we de totale mens hierin betrekken.